Din sotare i Linköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg

Brandskyddet i våra bostäder har en stor betydelse. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förebyggande åtgärder kring brandskydd och inomhusmiljö. Vi arbetar opartiskt och är inte bundna till några specifika produkter eller leverantörer.

Sotning

Brandskyddet i våra bostäder har en stor betydelse. Med noggrann sotning och rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler minskar risken för bränder. Vi utför alla typer av sotnings- och rengöringsuppdrag med…

Ventilation

Vi har mångårig erfarenhet med att förbättra ventilationen i Linköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Vi tror att vår erfarenhet och kunskap, i kombination med era upplevelser kan ge en bra start på klimatarbetet i er fastighet…

Brandskydd

Riskerna är stora om din anläggning inte sköts på rätt sätt. Det är du själv som är ytterst ansvarig för brandsäkerheten i din fastighet. Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel…

Besiktningar

Vi utför besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Med modern utrustning hjälper vi dig med videofilmning, lokalisering och röktryckprovning av eldstäder och rökkanaler. För din brandsäkerhet.

Obligatorisk ventilationskontroll

Dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler har under senare år orsakat allt större hälsoproblem. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra…

Täthetsprovning av hus

Täthetsprovning gör man för att bestämma byggnadens täthet, alltså den oönskade luftinfiltrationen som sker mellan byggnadselement. Täthetsprovning är ett utmärkt hjälpmedel för byggentreprenörer och slutkund för att undvika kort och långsiktig problematik.