Besiktningar

Vi utför besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Med modern utrustning hjälper vi dig med videofilmning, lokalisering och röktryckprovning av eldstäder och rökkanaler. För din brandsäkerhet!

Besiktning av eldstad och skorsten

Glöm inte bort att utföra besiktning av eldstad och skorsten bl.a. vid nedanstående tillfällen.

• Byte eller ändring av eldstad.
• Om eldstaden ej varit i bruk på länge.
• Efter sotbrand.
• Nyinstallation.
• Ombyggnation.
• Nybyggnation.
• Sprängnings-, pålnings- eller markarbeten.
• Besiktning i samband med försäljning.

Vi har omfattande utrustning för undersökning. Inför installation av eldstad uppstår en del frågor. Finns det rökkanal, är den brukbar? Var ska eldstaden placeras? Vad för eldstad ska jag välja, behöver jag installera ny skorsten?

Vi har utrustningen och kunskapen för att hjälpa just dig.

Din ventilation i huset har stor inverkan på hur en eldstad fungerar just i ditt hem. Tycker du att luften är dålig, luktar det från köket i WC eller ännu värre – tvärtom? Finns det överhuvudtaget någon ventilation? Skorstensfejaren är opartisk och tar ej ställning till vilken tillverkare Du ska välja. Däremot ger vi gärna tips om för- och nackdelar med olika modeller. Skorstensfejaren är en objektiv resurs i samhället!