Täthetsprovning och provtryckning av hus

Täthetsprovning av hus, även kallad ”blower door test,” är en viktig process som används för att mäta och optimera en byggnads energieffektivitet och komfort. Denna metod är särskilt relevant i dagens miljömedvetna samhälle, där energiförbrukning och klimatpåverkan är av största betydelse. Vi utför provtryckningar enligt provningsstandarden SS-EN ISO 9972:2015.

Hur går täthetsprovningen till?
Under en täthetsprovning installeras en speciell ventilationsfläkt i en ytterdörröppning. Genom att skapa ett konstant luftflöde ut ur byggnaden, pressar fläkten utomhusluft in i huset, vilket skapar ett över- eller undertryck beroende på situationen. Under detta test används en manometer för att mäta skillnaden i tryck mellan inomhus- och utomhusmiljön.

Resultatet av täthetsprovningen presenteras i CFM50, som mäter det luftflöde i kubikfot per minut som krävs för att upprätthålla en viss tryckskillnad. En lägre CFM50-värde indikerar en mer tät byggnad med mindre luftläckage, vilket i sin tur innebär bättre energieffektivitet. Denna data används sedan för att identifiera potentiella läckagekällor, såsom otäta fönster, dörrar eller väggkonstruktioner.

Hjälper till att minska energiförbrukningen
Täthetsprovningen har flera fördelar. För det första, det hjälper till att minska energiförbrukningen genom att förhindra onödigt luftutbyte. Det innebär att värmen eller kylan som produceras inomhus inte går förlorad genom otäta kryphål. Dessutom kan det förbättra inomhusluftkvaliteten genom att minimera infiltration av oönskade föroreningar, som pollen eller damm. Slutligen kan det också öka byggnadens komfort genom att minska drag och temperaturskillnader.