Täthetsprovning av hus

Täthetsprovning gör man för att bestämma byggnadens täthet, alltså den oönskade luftinfiltrationen som sker mellan byggnadselement. Täthetsprovning är ett utmärkt hjälpmedel för byggentreprenörer och slutkund för att undvika kort och långsiktig problematik. Vi utför täthetsprovningen enligt SS-EN ISO 9972:2015