Täthetsprovning av hus

Täthetsprovning av hus

Lufttäthet är nyckeln till en vädertät och fuktsäker konstruktion. Med en täthetsprovning undersöker vi hur mycket varmluft som läcker i ditt hus.

En täthetsprovning kallas även för tryckprovning och provtryckning, det rekommenderas för alla som vill få sitt hus kvalitetssäkrat, förebygga/åtgärda problem eller uppfylla ställda krav.

Några exempel på problem kan vara:

•    Drag från byggnadsdelar
•    Svårt att få upp värmen
•    Hög energiförbrukning
•    Höga radonvärden
•    Skador i form av mögel och fukt
•    Förfrysning av vvs-installationer
•    Buller
•    Luften försvinner genom otätheter istället för att gå via luftvärmeväxlaren

Kände du igen dig? Med hjälp av en provtryckning spårar vi avvikelser i tätskiktet.

Är den kontrollerade ventilationen rätt dimensionerad kan huset inte bli för tätt.

Täthetsprovningen utförs genom att den kontrollerade ventilationen tätas provisoriskt. Därefter regleras trycket i huset med en fläktutrustning till 50 Pascal. En jämförelse kan göras med det normala undertrycket i ett fläktstyrt hus som brukar vara 5-10 Pascal. När rätt tryck är uppnått utförs en läckagesökning, sedan mäts mängden luft som läcker genom golv, väggar, fönster och tak.

Vi kan även kontrollera isolationsbrister med hjälp av termografiering, vilket är väldigt fördelaktigt att göra i kombination med täthetsprovningen.