Ventilationsrengöring

Våra fastigheter måste ventileras så att föroreningar som alstras inomhus förs bort. Ventilation behövs även för att byggnaden själv inte ska förstöras av fukt och mögel. En fungerande ventilation är förutsättningen för en sund och hälsosam fastighet.

Om inte ventilationskanalerna rengörs ordentligt med jämna intervaller kommer damm och smuts att minska luftflödet genom kanalerna. Detta bildar dessutom en grogrund för kvalster och bakterier. Risken för bakterietillväxt är särskilt stor om det samtidigt förekommer fukt i kanalerna.

Antalet människor med allergier ökar kraftigt och mycket tyder på att det just är inomhusluften som är den största orsaken till det. Regelbunden service och underhåll är också viktigt för att bevara värdet av tekniska installationer. Utnyttja rotavdraget vid ventilationsrengöringen. Kontakta oss för mer information.

Tre olika typer av ventilationssystem i villor

1. Självdrag (S-system)
2. Mekanisk frånluft (F-system)
3. Mekanisk till- och frånluft med återvinning (FTX-system)

Självdragningssystem

Finns i äldre hus och drivs av naturlagarna, ofta via en tegelskorsten. För självdrag skall fungera behövs tillräckligt många och stora uteluftsdon som kan släppa in luften och att frånluftskanalerna är öppna. I ett självdragssystem kan ett spindelnät vara tillräckligt för att hindra luftflödet. Sommartid är effekten sämre. På grund av den ojämna effektiviteten installeras ofta badrumsfläkt och spisfläkt.

Mekaniskt frånluftssystem

Kom på 1970-talet och består ofta av en fläkt monterad på yttertaket dit ventilationskanalerna från kök, badrum och toalett har dragits. I köket finns spiskåpa med fettfilter som fångar in oset. På senare år har dessa system anslutits till en frånluftsvärmepump istället för till en takfläkt. När värmepumpen är installerad brukar även en separat spisfläkt monteras för att inte pumpens filter ska gro igen för snabbt.

Mekaniska till- och frånluftssystem

Mekaniska till- och frånluftssystem med återvinning kom på 1980-talet. Här sugs luft in utifrån och värms av den passerande frånluften via en värmeväxlare. Därefter blåser fläkten den förvärmda luften som tilluft i sovrum och vardagsrum. Förutom rengöring som även behöver göras i F-systemet, är det viktigt att i FTX-systemet hålla växelpaketet och filter i aggregaten rena.

Vi är medlemmar i: